Mikić navodnjavanje - Braće Radić 12a, Gojanec

GALERIJA      REFERENCE        Zaštita podataka

Sustavi za automatsko navodnjavanje

Kamenjari, travnjaci, parkovi, krovni vrtovi

Svrha sistema za automatsko navodnjavanje je ravnomjerno aplicirati onu količinu vode koja je potrebna za zdrav razvoj biljnog materijala. Potreba biljnog materijala za vodom mijenja se tokom godine pa je zato potrebno dodati samo onu količinu vode koju su biljke i travnjaci izgubili evaporacijom i transpiracijom. Manualnim navodnjavanjem šmrkom ili nedovoljno dobro odrađenim sistemom ravnomjerno navodnjavanje nije moguće pa se time na biljnom materijalu javljaju razne bolesti i korovi.

Pravilnim odabirom i rasporedom uređaja prema rasporedu vašeg biljnog materijala misleći pri tome na količinu i tlak vode na vašem priključku na vodu (gradski vod, bunar,jezero…) sistem za automatsko navodnjavanje ima minimalan utrošak vode, ravnomjerno apliciranu vodu te radi u vrijeme kada je najbolje za navodnjavanje, to znači da temperatura zraka i tla imaju najmanja odstupanja.

Površina travnjaka može biti sijana ili položena gotovim travnim busenom.


Razlikujemo dvije vrste navodnjavanja travnjaka:

Nadzemno navodnjavanje rasprskivačima

Rasprskivači raznih modela pravilnog rasporeda i odabira prema dimenzijama površina ugrađeni tako da se nemogu oštetiti košnjom niti bilokojim radovima na travnjku.

Podzemno navodnjavanje kap po kap

Kap po kap cijevi koje se ugrađuju na dubinu 7 do 10cm od kote gotovog terena i koriste se na površinama gdje navodnjavanje rasprskivačima nije moguće (veće kosine, sunčališta, blizina prozora…)
Kap po kap cijevi posebne namjene sa ugrađenom bakrenom membranom da se onemogući ulaz korijena trave.