Mikić navodnjavanje - Braće Radić 12a, Gojanec

GALERIJA      REFERENCE        Zaštita podataka

Sustavi za automatsko navodnjavanje

Kamenjari, travnjaci, parkovi, krovni vrtovi

Parkovi iziskuju poseban tretman kod odabira uređaja. Uređaji moraju biti vrhunske kvalitete te širokog spektra djelovanja zbog raznolikosti površina unutar samog parka.

Pažljivo treba odabirati raspored uređaja a samim time i pravilno podesiti vrijeme koje je potrebno za rad da bi dobili pravilno raspoređenu količinu vode po površinama a samim time razlikovali površine koje su više izložene suncu a koje su više u sjeni.

Sa višegodišnjim iskustvom u izvođenju sa kvalitetnom opremom Rain Bird ispunjavamo visoke kriterije u planiranju, projektiranju i izvođenju.