Mikić navodnjavanje - Braće Radić 12a, Gojanec

GALERIJA      REFERENCE        Zaštita podataka

Sustavi za automatsko navodnjavanje

Kamenjari, travnjaci, parkovi, krovni vrtovi

Kamenjari na sebi sadržavaju nekoliko vrsta bilja koja mogu biti pokrivači tla ili višeg rasta tako da za navodnjavanje postoji više rješenja:

Kap po kap

Cijevi ugrađene ispod bilja kapanjem natapaju tlo, razmak kapaljki 30 ili 50 cm visokokvalitetne cijevi sa membranom dugotrajne i pouzdane sa zaštitom od začepljenja.

Mikro navodnjavanje mikro rasprskivačima

Rasprskivači manjeg dometa pogodni za navodnjavanje kamenjara

XS-90: Rasprskivač 90° s podešavajućim protokom/dometom XS-180: Rasprskivač 180° s podešavajućim protokom/dometom XS-360: Rasprskivač 360° s podešavajućim protokom/dometom