Mikić navodnjavanje - Braće Radić 12a, Gojanec

GALERIJA      REFERENCE        Zaštita podataka

Sustavi za automatsko navodnjavanje

Kamenjari, travnjaci, parkovi, krovni vrtovi

Hoteli kao parkovi traže posebnu pažnju kod odabira opreme i izvođača.

Kvaliteta izvođenja projektiranja i kvalitetne opreme vrlo su važan faktor za uredan i lijep okoliš. Iz iskustva znamo da takva vrsta objekata nosi sa sobom vrlo zahtjevan sistem koji je u većini slučajeva raspoređen na više površina pa su vrlo važni pripremni radovi da bi u daljnjem tijeku pristup bio dostupan do svih površina.

U unutrašnjosti hotela mogu također postojati površine atrij sa travnjacima te biljnim materijalom koji su pokriveni podlogom raznih supstrata pa iziskuju poseban tretman u navodnjavanju.