Mikić navodnjavanje - Braće Radić 12a, Gojanec

GALERIJA      REFERENCE        Zaštita podataka

Hlađenje terasa

otvoreni prostori

Tijekom ljetnih mjeseci, u vrijeme velikih vrućina, gotovo redovito terase hotela i ugostiteljskih objekata ostaju prazne. Gosti se radije priklanjaju klimatiziranim prostorijama nego uživanju na vrućim, sunčanim terasama koje se pritom neisplativo koriste, što se smatra normalnim.

Rješenje

Sa pouzdanim, visokotehnološkim raspršivanjem vode sistem hlađenja zraka održava temperaturu zraka terasa kuća, restorana, kafića, hotela, bazena i ostalih otvorenih prostora ugodnom za boravak gostiju i za vrijeme najvećih ljetnih vrućina. Mnogi koji su izbjegavali vlastita dvorišta i vrtove, te boravili u zatvorenim, klimatiziranim prostorijama kuća i stanova, sada mogu uživati cijelu godinu na otvorenom.

Rashlađene terase tijekom cijelog dana privlače goste, pa i one iz hotelskih soba, čime se povećava prihod hotela, a ujedno smanjuju troškovi klimatizacije u sobama. Tako privučeni gosti na rashlađenim terasama ostaju dulje vremena, stoga je i prihod od konzumacija znatno viši.

Atraktivnost rada spomenutog sistema privlači potencijalne goste, a osoblje lakše izvršava radne zadatke. Dobrom ugođaju pridonosi i drastično smanjenje broja muha i ostalih letećih insekata.

Način rada sistema

Sistem Normist radi na adijabatskom principu hlađenja zraka. Da bi isparile, čestice vode koriste toplinsku energiju zraka, pritom ga pothlađujući. Stoga je moguće hlađenje terasa i otvorenih prostora i po najvećim vrućinama. Pritom se linija sa sapnicama postavlja po rubu tende, stvarajući pritom barijeru ulasku vrućeg zraka, ali i muha, letećih insekata, prašine i smoga na terasu.

 

REFERENCE